شهادت 2 مامور پلیس در ماموریت / گیلان در سوگ 2 سرهنگ فداکار