شهرخبر

عضو کمیته علمی همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم را سندی تعیین‌کننده در شروع چهل ساله دوم انقلاب اسلامی ارزیابی کرد و گفت: این بیانیه به نوعی ماهیت حقیقی جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‌کند و راه آینده را نشان می‌دهد.

حسین ساری با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم گفت: همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم در حال رسیدن به مراحل پایانی است. حدود یک‌ سال و نیم است که عوامل اجرایی همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم با همکاری مراکز علمی- پژوهشی در حال فراهم کردن، شرایط برای برگزاری آن هستند.

عضو کمیته علمی همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم افزود: نکته حائز اهمیت مربوط به ویژگی‌های همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم است که ماهیت و هویت انقلاب اسلامی در آن تبیین می‌شود. علاوه بر این بیانیه گام دوم که سندی تعیین‌کننده در شروع چهل ساله دوم انقلاب اسلامی محسوب می‌شود و در اختیار همگان قرار دارد، به نوعی ماهیت حقیقی جمهوری اسلامی ایران را تبیین می‌کند و راه آینده را نشان می‌دهد، در همایش مذکور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

ساری با تاکید بر اینکه اهمیت پرداختن به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ادامه داد: لازم و ضروری است که همایش‌ها و پژوهش‌هایی از این قبیل و با هدف تبیین ابعاد مختلف بیانیه گام دوم که ماهیت حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد شناسایی قرار می‌دهد، برگزار شود. در حقیقت صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی این ضرورت را ایجاب می‌کند که محققین و پژوهشگران دیدگاه‌های خود را در مورد آن ارائه دهند، راهبردهای کلان را معرفی و آسیب‌شناسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر با توجه به اینکه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری ارائه شد و به نوعی تکلیف همگان را در مورد چهل سال آینده مشخص می‌کند، لازم است که مورد توجه قرار بگیرد.

عضو کمیته علمی همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم یادآور شد: بنابراین ضرورت دارد اهالی فکر و اندیشه و توانمندان عرصه قلم و پژوهش در این قبیل پژوهش‌ها هویت و ماهیت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و هم ماهیت بیانیه گام دوم و ارتباط این دو موضوع را هرچه بیشتر تبیین کنند و در اختیار جامعه علمی و محققین قرار بدهند که به عنوان مبنایی برای برنامه آینده کشور قرار بگیرد. در مجموع می‌توان گفت که برگزاری همایش‌هایی نظیر همایش ملی بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم، نقش تبیینی دارند.