شهرخبر

ویدئو/تلاش مادر برای گرفتن بچه با جارو/چین

حوادث/، یک مادر در حیاط خانه مشغول جارو کشیدن بود که ناگهان فرزندش با روروک به سمت پله‌ها رفت. خوشبختانه اقدام فوری مادر، مانع از برخورد سر نوزاد به زمین شد.
download