شهرخبر

برهان فرجه چیست؟ و چگونه بر اثبات واجب الوجود دلالت می‌کند؟

آیا برهان فرجه برگرفته از روایات است؟

«برهان فرجه» برگرفته از روایتی است که هشام بن حکم از امام صادق‌(ع) نقل کرده و حکما آن‌را تقریر کرده‌اند.