شهرخبر

کارگر نباید دستمزد نامتعارف داشته باشد/رابطه کارگر با کارفرما از نظر اسلام

کارگرآنلاین|مظاهری گفت: بر اساس قوانین اسلام نباید بگذاریم که شخص الی الابد کارگر باقی بماند.

پیامبر اسلام فردی را که به کار مشغول باشد، مجاهد در راه خدا دانسته و اسلام همه انسان‌ها را به کار و تلاش سفارش و کارگر را بسیار محترم شمرده است. قرآن در این باره می‌فرماید او آن خدایی است که زمین را برای شما آرام و هموار قرار داد، پس شما در پستی و بلندی‌های آن حرکت کنید و با انجام کار و تلاش، روزی به دست آوردید.

حبیب مظاهری مدرس گروه معارف دانشگاه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص مقام کارگر، اصل کارگری، رابطه کارگر با کارفرما و بالعکس اظهار کرد: وقتی پیامبر اکرم از جنگ تبوک برمی‌گشتند، پیرمردی بنام سعد انصاری به استقبال پیامبر می‌آید، و وقتی حضرت محمد دست سعد را می‌گیرد، متوجه خشکی و پینه‌های دست سعد می‌شود پیامبر از او سوال پرسید که چرا دستت چنین شده، و سعد پاسخ داد که من با بیل و طناب کار می‌کنم و زندگی خودم، همسرم و فرزندانم را از این طریق بدست می‌آورم بر اساس روایات پیامبر خم شد و دست سعد را بوسید. پیامبر فرمود این دست هیچگاه به آتش دوزخ نخواهد رسید.

اسلام از انسان تنبل و بیکار متنفر است
این استاد دانشگاه گفت: در روایتی داریم که اسلام از انسان تنبل و بیکار متنفر است و در واقع اسلام به همان اندازه که ارج و قرب برای کارگران قائل می‌شود، از افراد بیکار بیزار و متنفر است این اصل کار کارگری به شمار می‌آید که سیره انبیا بوده، برای مثال امام کاظم (ع) در زمین کشاورزی خودش مشغول به کار بوده، امیرالمومنین (ع) حفر چاه و کاشت نخل انجام می‌داده و آن‌ها را وقف یا اهداء می‌کردند که چاه‌های امام علی (ع) همچنان موجود است.

تاکید اسلام به موضوع کارفرما نسبت به دیگر ادیان

تشریح مضاربه و امضاء این حکم توسط خداوند به چه علت است؟
این استاد افزود: تشریح مضاربه و امضاء این حکم توسط خداوند متعال، برای حفظ کرامت انسان‌ها بوده است همه این مسائل بابت این است که اسلام نسبت به جریان انداختن کار بسیار شویق می‌کند. نکته مهم در راه‌اندازی کار و تاکید اسلام بر کارفرما اینکه، رفتار با کارگر و آن شخصی که قرار است با اموال شما کار کند بر مبنای عدالت و رفتار کریمانه باشد. رفتار کریمانه به این معنا که مثلا یک کارگر نباید استثنا و دستمزد نامتعارف داشته باشد. اسلام می‌خواهد که آن شخص فقیر با اموالی که در اختیار اوست، ترقی پیدا کند تا بصورت زنجیروار، آن‌ها هم در آینده بتوانند به دیگران کمک کنند.

بیمه کارگران یکی از رفتارهای کریمانه از سوی کارفرما

کارگران باید حق کارفرما‌ها را رعایت کنند
این استاد دانشگاه درمورد حق کارگر نسبت به کارفرما بیان کرد: قطعا کارگران باید حق کارفرما‌ها را نگهدارند و نباید رفتار‌ها یکطرفه باشد. کارگر‌ها باید به عنوان نیروی متعهد کار کنند و نباید کم کاری انجام دهند. پایمال کردن اموال کارفرماها، گناهی نابخشودنی است مثلا وقتی کسی که زمینه اقتصادی افراد را فراهم کند سپس فرد مشغول به کار اموال کارفرما را از بین ببرد، از لحاظ اسلام گناه و منع شده است.

حضرت یوسف چگونه کارفرمای مصر شد؟

مظاهری گفت: باید به سمتی برویم که کار‌ها را به افراد صاحب خودش بسپاریم. داستان‌های قرآن کریم و زندگی پیامبران و ائمه برای این است که ما بتوانیم جامعه خود را با همین آیات و روایات ادراه کنیم. نقش بانک‌ها و قرض الحسنه بدون ربا بسیار حیاتی برای چرخ اقتصادی و امنیت شغلی مردم جامعه است.