شهرخبر
نزول شاخص شدت میگیرد؟

پیش بینی بورس 26 مهر 1400/تنها محرکه مثبت در بورس

کدخبر: 448067
اقتصادنیوز: بسیار محتمل است که معاملات روز دوشنبه سیر نزولی شاخص را در روز یکشنبه با شدت بیشتری تکمیل کند. با این وصف بازگشایی کامودیتی ها تغییردهنده سمت وسوی حرکت شاخص باشد.

به گزارش اقتصادنیوز، معاملات روز دوشنبه برخلاف روز یکشنبه میتواند به تاثیر از کامودیتی ها تحرکات خریداران در سمت تقاضا را به دنبال داشته باشد. در روز یکشنبه شاخصه های عملکردی بازار سهام به نفع فروشندگان به پایان رسید و فشار عرضه ها در غیاب بازارهای جهانی دوباره توانست تقاضا را به عقب براند.

در روز دوشنبه اما بورس بازان منتظر بازگشایی بازارهای جهانی و کامودیتی ها هستند و امیدوارند از این روزنه بتوانند شاهد تحرکاتی در سمت تقاضا در سهم های کامودیتی محور باشند. به نظر میرسد بازار فعلا نیم نگاهی به بازار کامودیتی ها و تغییرات نرخ ارز دارد. با این وصف همچنان توان سمت عرضه بیش تر از توان سمت تقاضا ارزیابی میشود و با نااطمینانی موجود در بازار که با تردید و انتظار خریداران همراه است، نمیتوان فعال شدن خریداران در سمت تقاضا را جدی و پایدار تلقی کند.

شکنندگی تقاضا با توجه به تردیدها و انتظارات از بازار همچنان بخشی از رفتار بورس بازان را شکل میدهد که به دور از منطق بنیادی و دورنمای بلندمدت، تنها به رفتارهای هیجانی در کوتاه مدت بسنده میکند.

بورس بازان معاملات دوشنبه را با توجه به شاخصه های عملکردی بازار سهام در روز یکشنبه ممکن است با موج های پی در پی فروشندگان در سمت عرضه آغاز کنند اما نکته اساسی اینجاست که تغییرات مثبت در سمت کامودیتی ها در آغاز روز دوشنبه میتواند راه نجات کوتاه مدت فشار عرضه کنندگان باشد. با این وصف تغییرات نرخ ارز هم مولفه و محرکه دیگری است که میتواند تغییرات بازار را رقم بزند.

پاسخگویان در تازه ترین نظرسنجی اقتصادنیوز رأی به تداوم مسیر نزولی بازار داده اند اما خوش بینی در زمینه کامودیتی ها را به عنوان تنها عاملی میدانند که میتواند فشار سمت عرضه در معاملات دوشنبه را تحت تاثیر قرار دهد. بیشترین پاسخ فعالان و تحلیلگران بورس هم منطبق با این گزاره است.