شهرخبر

به دنبال حفر چاه در مجاورت مقبره کورش نیستیم

به دنبال حفر چاه در مجاورت مقبره کورش نیستیم

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت:مردم حق دارند مشکلات خود را بگویند و رفع مشکل مردم نیز وظیفه ماست اما نتیجه این امور، این نیست که کسی کنار مقبره کورش چاه حفر کند.