شهرخبر

اظهار نظر فرمانده نیروی انتظامی در مورد برگ سبز خودرو

فرمانده نیروی انتظامی درباره برگ سبز خودرو گفت: نیروی انتظامی معتقد است برگ سبز به عنوان سند خودرو کفایت می کند و معامله بر اساس آن با سرعت و هزینه بسیار کمتری انجام می‌شود و اعلام کرده‌ایم این برگه قابل استفاده و در نقل و انتقالات قانونی است.

برگ سبز

سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در یک برنامه تلویزیونی گفت: نیروی انتظامی معتقد است این برگه سبز به عنوان سند خودرو کفایت می کند و معامله بر اساس آن با سرعت و هزینه بسیار کمتری انجام می‌شود و اعلام کرده ایم این برگه سبز قابل استفاده و در نقل و انتقالات قانونی است.

وی گفت: دادستان نیز این موضوع را قابل اجرا و قانونی اعلام کرده اما منتظر نظر مجلس شورای اسلامی در این زمینه هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: یک ریال از پولی که برای صدور برگ سبز خودرو دریافت می‌شود، به نیروی انتظامی اختصاص نمی‌یابد.