شهرخبر

ناوگروه هفتادو هفتم نیروی دریایی ارتش در «بندر صلاله» عمان پهلو گرفت

فرمانده نیروی دریایی ارتش از پهلوگیری ناوگروه رزمی- عملیاتی هفتاد و هفتم این نیرو در بندر صلاله کشور عمان خبر داد.

خبرگزاری میزان