شهرخبر

زیتون در دستان سه نسل + عکس

 زیتون در دستان سه نسل + عکس

تصویری جالب از دستان مادربزرگ، فرزند و نوه فلسطینی در هنگام برداشت زیتون از باغ های خود