شهرخبر

تصاویری دیدنی از پلنگ برفی

پلنگ برفی که از لحاظ جثه از پلنگ مانند های دیگر کوچکتر است، در کوه های مرتفع آسیای میانه، هیمالیا، تبت و شمال افغانستان زندگی می کند.

همگردی