مرگ دلخراش پسر 18 ساله زیر چرخ کامیون / دانشجوی اصفهانی در پراید له شد