شهرخبر

فیلم/ کنایه دلاوری مجری تلویزیون به میزان ایمنی پراید

پراید

مگر کرونا تولید می‌کنید که این میزان تلفات دارد؟ چقدر عجیب است که درباره ایمنی خودرویی اینگونه صحبت شود اما کسی صدایش در نیاید!