شهرخبر

قطر مسافران دارای کارت واکسن را از قرنطینه و تست PCR معاف کرد

براساس آخرین اخبار بدست رسیده، قطر مسافران دارای کارت واکسن را از قرنطینه و تست PCR معاف کرد.

همگردی