به گزارش برنا، روزنامه گاردین نوشت: در حالی که کمبودها در زمینه واکسن به بسیاری از نقاط جهان آسیب رسانده است، آمریکا میلیون ها دز واکسن را که مهلت آنها گذشته است یا به دلیل تردیدهای گسترده از آنها استفاده نشده دور ریخته است.

آمار سازمان کنترل و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا نشان می دهد تاکنون دستکم ۱۵ میلیون واکسن  بین ماه های مارس تا سپتامبر در آمریکا تاریخ گذشته شده است. تحقیقات جداگانه ای نشان داد که یک میلیون دز واکسن نیز در ۱۰ ایالت آمریکا بین ماه های دسامبر تا ژوئیه دور ریخته شده است.

ایالت های آمریکا همچنان واکسن های استفاده نشده را دور می ریزند.