شهرخبر

کار برخی بانک ها زار شد/ حذف و توقف کامل سود مرکب + جزئیات

هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود بگیرد.

به گزارش زنهار، با الزام بانکها به بارگذاری قراردادها و ثبت کلیه عملیات و محاسبات مربوط به تسهیلات در صفحه تسهیلات گیرنده و ضامنین، ازین‌ به بعد، هیچ بانکی نمی‌تواند بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار سود بگیرد و دریافت ‎سود مرکب عملا متوقف می‌شود. این موضوع یک خبر کاملا مثبت برای بازار سهام تلقی می شود.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن یک توئیت خبر داد: "با الزام بانکها به بارگذاری قراردادها و ثبت کلیه عملیات و محاسبات مربوط به تسهیلات درصفحه تسهیلات گیرنده وضامنین، زین‌پس،هیچ بانکی نمیتواند بیش از نرخ مصوب شورای پول واعتبار سود بگیرد و دریافت ‎سود مرکب عملا متوقف می‌شود".