شهرخبر

آخرین بازمانده جنگ جهانی دوم به خاک سپرده شد + عکس

آخرین بازمانده جنگ جهانی دوم به خاک سپرده شد + عکس

آخرین بازمانده جنگ جهانی دوم در فرانسه با ادای احترام رئیس جمهور به خاک سپرده شد.

منبع: میزان