شهرخبر

اینفوگرافیک/ وسایل شخصی خود را هر چند وقت یکبار عوض کنیم؟

اینفوگرافیک/  وسایل شخصی خود را هر چند وقت یکبار عوض کنیم؟

وسایل شخصی بهداشتی عمر مفیدی دارد، اگر بیش از عمر مفیدشان از آنها استفاده کنیم ممکن است سبب بروز آسیب شوند.