شهرخبر

خبرگزاری مهر/ براساس سخنان معاون عمرانی استاندار خوزستان، اقداماتی برای حل مشکل نشت آب در سازه های آبی شوشتر انجام می شود.

فاضل عبیات اظهار کرد: مشکلات نشت آب سازه های آبی شوشتر در این نشست توسط مهندسان مشاور و کارفرمای سازمان آب و برق خوزستان بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه مطالعات برای حل مشکلات سازه های آبی شوشتر تا پایان آبان سال جاری به اتمام می رسد، افزود: مقرر شد که در سطح ملی و با برگزاری جلسه ای با وزارت نیرو، وزارت کشور و وزارت میراث فرهنگی تکلیف مسئولیت ها و توضیح وظایف در قبال سازه های آبی شوشتر بطور کامل مشخص شود.

معاون عمرانی استاندار خوزستان، زمان برگزاری این جلسه را دو هفته آینده اعلام کرد و گفت: برای مشکلات سازه های آبی شوشتر اقدامات کوتاه مدتی برای پیشگیری از هرگونه حادثه ای انجام می شود.

وی با بیان اینکه اقدامات کوتاه مدت و اضطراری توسط مهندسان مشاور مشخص و به صورت فوری انجام می شوند، افزود: تا پایان مهر سال جاری همه شبکه های آب موجود در منطقه به وسعت حدود 90 کیلومترمربع نشت یابی می شود تا اگر نقاط نشتی در این منطقه وجود دارد، رفع خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت: بخشی از خانه هایی که در منطقه وجود دارند، ناپایدار هستند که با دستورات لازم جابه جایی آنها صورت می گیرد، چون باعث تثبیت دیواره غربی این سازه و محافظت از سازه های آبی خواهد شد.

اقداماتی برای حل مشکل نشت آب در سازه های آبی شوشتر انجام می شود