شهرخبر

استفاده از ظرفیت های جدید تاریخی و فرهنگی در برگزاری جشنواره موسیقی نواحی کرمان ضروری است

براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، استفاده از ظرفیت های جدید تاریخی و فرهنگی در برگزاری جشنواره موسیقی نواحی کرمان ضروری است.

همگردی