عکس دلخراش از پای قطع شده جوان خراسانی + جزئیات حادثه