شهرخبر

چراغ سبز شورای نگهبان به آزادسازی واردات خودرو

چراغ سبز شورای نگهبان به آزادسازی واردات خودرو

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که درصورت رفع ایراد از مصوبه واردات خودرو، شورای نگهبان با آن مشکلی ندارد.

به گزارش تحریریه، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: از نظر شورای نگهبان عبارت «واردات بدون انتقال ارز» در این طرح ابهام دارد.

وی ادامه داد: در این مصوبه عبارتی به کار رفته بود که "سایر مقررات مربوط" به وزارت سمت واگذار می شود؛ که ابهاماتی در این زمینه وجود داشت که منظور از سایر مقررات چیست؛ و اگر قرار است به وزارت سمت چیزی واگذار شود شخص وزیر باید پاسخگو باشد.

طحان نظیف ادامه داد: همچنین در همان ایام نامه ای را از طرف هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دریافت کردیم که بر خلاف شورای نگهبان که به این طرح ابهامات داشت، آنها ایرادات داشتند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم ایراداتی به طرح ساماندهی واردات خودرو وارد کرده است که اگر همه این ایرادات برطرف شود، ما اشکالی به مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو نداریم.

پایان/