غزال نظر در اکران خصوصی فیلم «تا ده بشمار» /عکس

غزال نظر  تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. غزال نظر  با انتشار این تصویر نوشت:

مراسم اکران خصوصی فیلمی که حدود سه سال پیش بازی کردم به نام

"تا ده بشمار "

پ.ن : از امروز این فیلم درسینماهای هنر و تجربه اکران میشه .

غزال نظر در اکران خصوصی فیلم «تا ده بشمار» /عکس