پست پاییزی مریم مومن با برگ زرد خزان /عکس

  مریم مومن بازیگر خوش چهره و مطرح در اینستاگرامش عکسی با چشمان چپ و فیگوری پشت به دوربین منتشر کرد.

پست پاییزی مریم مومن با برگ زرد خزان /عکس

مریم مومن با انتشار این عکس نوشت:

راضی ام از تو پاییز

پاییز

دوستداشتنی من

می بوسم و می بویم برگ های زرد و قرمزت را

نفس می کشم در هوایت بوی باران داری بوی خاک و برگ .

من بوی خدا می فهمم از تو