عاشقانه های بهاره رهنما اینبار بر روی یونجه ها /عکس

 این روزها سلبریتی ها در گرفتن عکس های عجیب و غریب از خودشان از همدیگر سبقت می گیرند. بهاره رهنما که پرچمدار بازیگران زن در فضای مجازی با عکس های خاص است!

عاشقانه های بهاره رهنما اینبار بر روی یونجه ها /عکس

 

او در عکس دیگری می گوید عاشق طبیعت است و در آنجا حالش خوب می شود.

 

او و شوهرش عکس دسته جمعی هم از جایی که ظاهرا باشگاه اسب دوانی است یا زمینی که اسب هایشان را بردند عکس گذاشتند.

عاشقانه های بهاره رهنما اینبار بر روی یونجه ها /عکس

 

عکسی از سوار کاری استوری نکرده است.

 

لباس و سربند پلنگی بهاره رهنما هم در این تصاویر کمی متفاوت است.

عاشقانه های بهاره رهنما اینبار بر روی یونجه ها /عکس