شهرخبر

بلعیده شدن خودرو ها در "نووسیبرسک" روسیه + عکس

بلعیده شدن خودرو ها در

فرونشست زمین در "نووسیبرسک" روسیه