چهره جدید متین ستوده /عکس

متین ستوده تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد. متین ستوده نوشت:

می روم در ایوان، تا بپرسم از خود

زندگی یعنی چه؟

زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست

زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست

چهره جدید متین ستوده /عکس