شهرخبر

فرشته حسینی اعلام کرده که به صورت موقت از ایران خارج شده و آناهیتا درگاهی هم به تازگی از ایران رفته و هنوز خبری از زمان بازگشت خود نداده است.