مه لقا باقری بر روی صحنه تئاتر /عکس

  مه لقا باقری تصاویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد.  مه لقا باقری با انتشار این عکس ها نوشت:

بر روی بوم زندگی، هر چیز می خواهی بکش

زیبا و زشتش پای توست، تقـدیر را باور نکـن

تصویر اگر زیبا نبود، نقاش خوبی نیستی

از نو دوباره رســم کن، تصویر را باور نکن

خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید

پرواز کـن تا آرزو، زنجیر را باور نکن

 مهدی ایثاری نیا (جوینی)

______________

‌ پ ،ن ؛تئاتر «بوقلمون»،۱۳۹۸،سالن سمندریان

مه لقا باقری بر روی صحنه تئاتر /عکس

مه لقا باقری بر روی صحنه تئاتر /عکس

مه لقا باقری بر روی صحنه تئاتر /عکس