شهرخبر

اکسپو دبی فرصتی طلایی بر رونق گردشگری در پسا کرونا است

براساس سخنان رئیس باشگاه گردشگری فرهنگی پایدار، اکسپو دبی فرصتی طلایی بر رونق گردشگری در پسا کرونا است.

همگردی