شهرخبر

مصرف غذای سوخته از عوامل اصلی بروز سرطان است

کارشناس ارشد سم شناسی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: طبق مطالعات علمی انجام شده یکی از عوامل اصلی سرطان های مری، معده و روده مصرف زیاد مواد غذایی سوخته است.

مصرف غذای سوخته از عوامل اصلی بروز سرطان است

همگردی