شهرخبر

همکاری حفاظت سپاه پاسداران برای رفع موانع ورود گردشگران خارجی

براساس آخرین خبرهای بدست رسیده، همکاری حفاظت سپاه پاسداران برای رفع موانع ورود گردشگران خارجی صورت می گیرد.

همگردی