شهرخبر

کارگردان تئاتر: دفاع مقدس ما پر از سوژه های دراماتیک و داستان گونه است + عکس

شیرانی فرد گفت: اتفاقات و شخصیت های دفاع مقدس موضوعات مختلفی برای خلق داستان دراماتیک در اختیار نویسنده قرار می دهد.

همگردی