شهرخبر
ضرغامی: کوروش اولین کسی است که برای وحدت اقوام‌ تلاش کرد

ضرغامی: کوروش اولین کسی است که برای وحدت اقوام‌ تلاش کرد

عزت‌الله ضرغامی،‌ وزیر میراث فرهنگی، در بازدید از پاسارگاد گفت: «کوروش اولین کسی است که برای وحدت اقوام‌ تلاش کرد»

اعتمادآنلاین| عزت‌الله ضرغامی،‌ وزیر میراث فرهنگی، در بازدید از پاسارگاد گفت: «کوروش اولین کسی است که برای وحدت اقوام‌ تلاش کرد»

 

او اضافه کرد: «پاسارگاد متعلق به شخصیت جهانی کوروش است، صرف‌نظر از اینکه در اینجا دفن شده یا نشده، آن‌چه مهم است احترام به شخصیتی است که متعلق به ایرانیان است»