نوید محمدزاده همچون برخی از هنرمندان پا به عرصه تبلیغات گذاشته است.

به گزارش هنر ام‌روز، نوید محمدزاده از تبلیغ سن ایچ در پیج اینستای خود رونمایی کرد.