محمدامین جعفرزاد

نمایش رژه اقتداری یگان اسب سوار

نمایش رژه اقتداری یگان اسب سوار صبح پنج شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰ از امام زاده عبدالله شهر ری تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.