شهرخبر

تصاویری از کوچ مردم با گوزن ها در شمال مغولستان را مشاهده می کنید.