فیلم/ سقوط مرگبار دختر روس

فیلم/ سقوط مرگبار دختر روس

دختری در روسیه پس از پرش از روی بام یک هتل جان خودشو از دست داد!