شهرخبر

تصویب نهایی افزایش 6 میلیون تومانی حقوق معلمان در روز یکشنبه

تصویب نهایی افزایش 6 میلیون تومانی حقوق معلمان در روز یکشنبه

معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش در خبر داد:تصویب نهایی رتبه بندی معلمان روز یکشنبه در مجلس

به گزارش تحریریه، احمدی لاشکی معاون پارلمانی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت:با صراحت و شفافیت تمام اعلام می کنم که همه ما و همه کشور مدیون معلمان عزیز هستیم و باید همه با هم برای ارتقاء عزت و کرامت و منزلت و معیشت معلمان تلاش کنیم.

طبق تاکیدات سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور   و نظر مساعد و تاکید جناب آقای  قالیباف و پیگیری‌های های آقایمنادی و بنا به درخواست ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس طرح رتبه بندی معلمان بدون نوبت  یکشنبه این هفته مورخه ۲۵ مهرماه در صحن علنی مجلس بررسی و با لطف و عنایت پروردگار عالم و پیگیری‌های کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب خواهد شد و جای هیچ نگرانی نیست.

گفتنی است، در صورتی که میانگین حقوق یک معلم حدود 7 میلیون تومان باشد و بحث 80 درصد حقوق استاد یار عضو هیئت علمی تصویب شود باید منتظر افزایش 5تا 6 میلیون تومانی حقوق بود.

پایان/