شهرخبر

درگیری هواداران تیم فوتبال مجارستان با پلیس انگلیس

درگیری هواداران تیم فوتبال مجارستان با پلیس انگلیس

در جریان بازی فوتبال تیم ملی مجارستان و انگلیس، هواداران مجارستان با پلیس درگیر شدند و گفته می‌شود که یکی از این افراد توهین‌های نژادپرستانه‌ای را خطاب به یکی از ماموران بر زبان آورده است.