شهرخبر
رسم مسلمانان که باعث تعجب این توریست شده!

رسوم ادیان با یکدیگر متفاوت اند. در مسلمانان برخی رسوم بصورت هماهنگ و در یک زمان بدون توجه به مرزها صورت می گیرد. آداب و رسوم زیبای ماه رمضان در سراسر جهان می تواند متفاوت باشد اما در کل نمایش اتحاد پیروان این دین است. در این ویدئو یک جهانگرد از تجربه خود در برابر مسلمانان میگوید. 

همراه ما باشید!

منبع: Youtube