شهرخبر

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران:

آتش سوزی در بیمارستان دی مهار شد

آتش سوزی در بیمارستان دی مهار شد

ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت:ساعت ۱۰:۲۱ یک مورد آتش سوزی در یک ساختمان درمانی در خیابان ولیعصر، خیابان توانیر به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اطلاع داده شد.