عکاسی از کودکان در دوره قاجار

عکاسی از کودکان در دوره قاجار

عکاسی در ایران از دوران قاجار آغاز شد. ناصرالدین شاه خود به هنر عکاسی علاقه وافری داشت و عکس‌های بسیاری از این دوران در آلبوم‌های کاخ گلستان موجود است.