قرائت حمد و سوره براى مردان و زنان+احکام

وظیفه مردان و زنان نسبت به بلند و آهسته خواندن حمد و سوره چیست؟

پاسخ :واجب است مردان حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند و حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند و زنان نیز باید حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند، امّا حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را مى‏توانند بلند یا آهسته بخوانند، ولى اگر نامحرم صداى آنها را بشنود احتیاط مستحب آن است که آهسته بخوانند.

استفتااز آیت الله مکارم شیرازی