فیلم/ جسارت صهیونیست‌ها به قبور مسلمانان

فیلم/ جسارت صهیونیست‌ها به قبور مسلمانان

بعد از تخریب قبور فلسطینیان و هتک حرمت به آن در روزهای گذشته گزارش رسیده صهیونیستها قبرستان باب الرحمه در قدس اشغالی را به آتش کشیدند.