شهرخبر

غرش سامانه‌های پدافندی سوم خرداد و طبس

غرش سامانه‌های پدافندی سوم خرداد و طبس

تصاویری دیدنی از فعال شدن سامانه‌های پدافندی سوم خرداد و طبس در نیمه های شب رزمایش مدافعان آسمان ولایت را مشاهده می کنید.