شهرخبر

فیلم/ روایت شاعر و روزنامه‌نگار سوری از حاج قاسم

مشارکت دستگاه جاسوسی انگلیس در ترور سردار شهید سلیمانی

نقش شهید سلیمانی در گسترش مقاومت و دوستی بین ملت‌های منطقه به روایت انتصار سلیمان، شاعر و روزنامه‌نگار سوری.