فیلم/ شیر سرگردان در خیابان های شهر

.

شبکه تی آرتی تصاویری از یک شیر سرگردان در خیابان‌های شهر الخبر عربستان منتشر کرد. این شیر با دخالت مقامات شهری زنده گیری شد و به هیچ کس آسیبی نرسید.