چرا خوابیدن به سمت چپ مفیدتر است؟

در اینفوگرافیک زیر دلیل اینکه چرا خوابیدن به سمت چپ مفیدتر را مشاهده می کنید.

برای مشاهده تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

168+copy