اینفوگرافیک/ ۱۰ رفتار رایج که در همه جای دنیا دور از ادب است

اینفوگرافیک/ ۱۰ رفتار رایج که در همه جای دنیا دور از ادب است

بسیاری از ما به طور ناخواسته در زندگی روزمره رفتارهای ناپسندی از خود نشان می‌دهیم که موجب تعجب اطرافیان‌مان می‌شود و متأسفانه برخی کاملا آگاهانه این کارها را انجام می‌دهند. کارشناسان رفتارهایی از این قبیل را شناسایی کرده و به واکاوی آن‌ها پرداخته‌اند که در ادامه با هم مرور می‌کنیم.